Nnywellness.com

Hvor å fjerne alle filer fra en SanDisk Sansa M240 MP3-spiller


Hver fil kan fjernes enkeltvis fra SanDisk Sansa M240, en liten lyd-spiller som holder opptil 1 gigabyte MP3, WMA og innspilte filer på den interne harddisken; men er prosessen kjedelige og tidkrevende. Den raskeste måten å fjerne alle filene fra Sansa M240 er å formatere hele enheten fra datamaskinen. Formatering sletter alle filer og brukerinnstillinger, i hovedsak tilbake til an.

Instruksjoner

• Trykk og hold knappen "Power" deaktivere enheten. Skyv hold-bryteren til høyre. Dette setter Sansa M240 i MSC-modus.

• Slå på datamaskinen. Koble Sansa M240 til datamaskinen med USB-ledningen. Lukk vinduet Autokjør den åpnes.

• Klikk på "Start"-knappen på oppgavelinjen i Windows. Klikk "Datamaskin".

• Høyreklikk "Sansa M240" og velg "Format." Sett en hake ved siden av boksen "Hurtigformatering" og klikk "Start"-knappen. Klikk "OK" for å bekrefte slettingen. Når formateringen er fullført, vil alle filene ha blitt fjernet.