Nnywellness.com

Hvordan erstatte lysbryteren på en 1990 Honda Accord


Når lysbryteren på 1990 Honda Accord ikke lenger fungerer, kan det la deg i en virkelig tøff plass. Du kan ikke kan slå frontlyktene på og av. Du kanskje også ikke kunne bruke blinklys. Over tid, kan gjentatt bruk av bryteren forårsake de interne komponentene å slites ut og mislykkes. Du kan erstatte bryteren deg med noen enkle håndverktøy.

Instruksjoner

Lysbryter fjerning

• Koble negative batterikabelen. Fjern skruene som fester den lavere paneldekselet under rattet.

• Fjern skruene i lavere styring kolonne dekker. Forsiktig lirke den øvre og nedre dekker fra hverandre.

• Fjern de to skruene i lysbryter. Skyv bryteren utover. Koble den elektriske kontakten.

Lysbryter installasjon

• Koble elektriske kontakten til den nye svitsjen. Skyv glidebryteren inn i kabinettet og stram skruene.

• Plasser øvre og nedre dekker på rattstammen og sikre de snapper sammen. Stram monteringsskruene.

• Installer den lavere paneldekselet og stram skruene. Koble negative batterikabelen. Test som bryteren fungerer.

Tips og advarsler

  • Festeskruene på lysbryter er svært stramt. Bruk riktig størrelse skrutrekker for å unngå stripping skruene.