Nnywellness.com

Slik slår en bil LCD-panelet til en VGA-skjerm


Slik slår en bil LCD-panelet til en VGA-skjerm

Mange biler har nå et LCD-panel som viser alt fra en DVD til navigasjonsinformasjon installert. De fleste av disse LCD-panel har en inndataalternativet. Dette lar deg spille video fra utenfor enheter. Selv om dette er vanligvis brukt for DVD/CD-spillere og spill systemer, er det mulig å sende data fra en maskin (som en netbook, bærbare eller tavle) til LCD-panelet.

Instruksjoner

• Plugg den RCA enden av kabelen til "I" porten på LCD-panelet. Kontroller at kabelen er fullstendig innplugget i displayet; ellers er det ikke til å motta VGA signal informasjon.

• Koble VGA-kabelen til VGA-skjerm-port på datamaskinen.

• Stramme skruene på siden av VGA kabelen for å sikre den til datamaskinskjermen.

• Slå på den LCD skjermen og tilkoblet utstyr. Et videosignal fra den tilkoblede enheten laster nå på LCD-skjermen.