Nnywellness.com

Hvordan få en Motorola H700 koble


Motorola H700 er en Bluetooth-headset som bruker en swing-out mikrofon boom som fungerer som en strømknappen. Når bommen er utvidet, er H700 på. Når det kastes tilbake mot kroppen på hodesettet, er H700 deaktivert. Den har en indikator LED på utsiden som endrer farge for å vise de ulike statene. H700 vil automatisk gå i tilkoblingsmodus første gang den slås på.

Instruksjoner

• Batteriet på din H700. Koble strømadapteren til lading porten bak på hodesettet. Når hodesettet er fulladet, skifter LED-lampen til grønt.

• Åpne Bluetooth-menyen på enheten. De fleste telefoner har en Bluetooth sted under innstillingsmenyen. Se etter et alternativ for tilkobling eller Bluetooth-menyen.

• Åpne mikrofonen bommen på H700 svinge det utover til den er helt ute.

• Vent indikator-LEDEN slå lilla. Hvis du ikke har koblet til H700 med en annen enhet, vil LED-indikatoren slå lilla umiddelbart. Hvis du har koblet til H700 med en annen enhet, vil indikator-LEDEN blinker blått i ca fem sekunder, deretter snu lilla.

• Starte sammenkoblingsprosessen på enheten du vil koble H700 til. Noen enheter har alternativer som "Trådløs installasjon" "Se For enheter" eller "Synlig modus" Hvis enheten ber deg om en tilgangsnøkkel, skriver i "0000."

Tips og advarsler

  • Kontroller at alle apparat H700 har tidligere blitt koblet sammen med slås av før mikrofonen bommen.