Nnywellness.com

Feilsøke en Toshiba HD-A2 HD DVD-spiller


Feilsøke en Toshiba HD-A2 HD DVD-spiller

Toshiba HD-A2 HD DVD spilleren lar deg se filmer i HD. Spilleren er også utformet for å være kompatibel med gamle DVDer og CDer Toshiba er en av verdens største produsenter av forbrukerelektronikk og deres produkter er godt kjent og klarert. Men som med de fleste DVD-spillere, kan glitches og problemer oppstå.

Instruksjoner

• Sjekk at strømledningen er ordentlig koblet til veggkontakten hvis spilleren ikke slås. Prøv et annet apparat i utsalgsstedet for å sørge for at det er strøm til socket.

• Kontroller at videokablene er riktig og sikkert koblet fra DVD-spilleren til TV hvis det vises ikke noe bilde. Koble kontakten "Y" til "Y"-kontakten, "PB" jack "PB"-kontakten og "PR" jack "PR" jack.

• Endre utdataoppløsningen hvis det er ingen lyd. Slå på TVEN og velg input som spilleren er koblet. Trykk "På/Standby"-knappen på fjernkontrollen eller DVD spilleren aktivere enheten. Trykk "Satt opp" på fjernkontrollen for å vise sette opp menyen. Trykk opp/ned-pilene for å velge "Bilde", trykk "OK". Trykk opp/ned pilene "Oppløsning", og trykk "OK". Kontakt din brukerveiledningen og trykk opp/ned pilene for å velge oppløsning ytelse av bestemt TV. Trykk "OK" og trykk "Satt opp" for å slå av "Oppsettmenyen."

• Avbryte funksjonen foreldrelåsnivået hvis platen ikke spilles. Trykk "Foreldrelåsnivået" funksjonen på fjernkontrollen, og bruk opp/ned pilene til å velge "Off" deaktivere funksjonen foreldrelåsnivået.

• Slå spilleren av og på igjen hvis skjermbildet fryser. Trykk og hold "På/Standby"-knappen på spilleren i ca 10 sekunder for å slå av enheten. Trykk igjen for å gjenopprette makt til enheten.

Tips og advarsler

  • Installer ikke DVD-spilleren i nærheten av varmekilder, for eksempel komfyrer, ovner eller selv en forsterker.
  • Ikke dekk vents på spilleren.
  • Koble spilleren under tordenvær eller når ikke inne bruk for lengre perioder.
  • Hvis du oppdager røyk eller en uvanlig lukt kommer fra spilleren, slå den av umiddelbart og ringe din lokale Toshiba-forhandler.