Nnywellness.com

Tuning en HDTV


Høy-definisjon (HD) TV tillate folk å vise alle tilgjengelige HD-kabel-signaler. Prosessen å finne kanaler som overfører slikt signal er kjent som "tuning". Hvis du trenger å finne ut hvilke kanaler bære et HD-signal, kan du gjøre det ved å gjøre bruk av din HDTV-menyen.

Instruksjoner

• Aktivere HDTV. Trykk på "Meny"-knappen på fjernkontrollen for TV TV-menyen.

• Velg alternativet "TV innstillinger" i hovedmenyen til menyen TV-innstillinger.

• Velg alternativet "Tuner" i menyen din TV-innstillinger til mottakeren.

• Velg alternativet "Auto Channel Scan" i mottaker-menyen. TV nå utfører et søk etter tilgjengelige HD-kanaler.