Nnywellness.com

Tilbakestille Honda koden


Tilbakestille Honda koden

Du kan tilbakestille datamaskinen kodene på Honda høyre fra garasjen din hjem, sparer tid og penger. Problemer med kodene sendes til datamaskinen On-Board Diagnostics (OBD) fra sensorer plassert hele bilen. Disse kodene finne tjenestebehov av kjøretøyet. Les kodene ved hjelp av en håndholdt datastyrt enhet kalt en OBD avsøke verktøyet. Når koder har blitt lest og reparasjonene som utføres, fjerne kodene ved hjelp av verktøyet OBD. Dette tilbakestiller datamaskinen og slå av lysene.

Instruksjoner

• Finne en port på undersiden av førerens side dashbordet som er samme størrelse og form som i connective slutten av OBD skanneverktøyet. Koble skanneverktøyet til denne porten.

• Satt nøkkelen til Hondas tenningen og gjøre det til "På" posisjon, ta vare ikke for å skru motoren. Dette vil slå på skanneverktøyet.

• Vent mens skanneverktøyet leser kodene. Finne en kommando på skanneverktøyet som sier "Klare koder" eller noe lignende. Når hovedmenyen vises, er kodene fjernet.

• Koble skanneverktøyet og start motoren. Kontroller at alle advarsel og tjenesten lys har slått av.