Nnywellness.com

Hvordan fjerne Distributør på en 1994 Toyota Camry fire sylinder


Hvordan fjerne Distributør på en 1994 Toyota Camry fire sylinder

Distributøren på 1994 Toyota Camry firesylindret er knyttet til hodet. Motorolje kan lekke til forhandleren, hvis selene ikke. Dette vil nødvendiggjøre utskifting av distributør, på grunn av distributøren interne elektriske komponenter. Tenningsmodulen finnes i fordeleren. Hvis bare at tenningsmodulen feil, kan det bli erstattet uten å erstatte hele distributør.

Instruksjoner

• Koble fra negative batterikabelen, og legg det til side, sikrer det ikke touch metal. Løsne klemmer på luften renere slangen, så trekke slangen av boksen luft. Koble ledninger sele kontaktene fra distributøren.

• Merk tennpluggen ledningene i fordeleren, og trekke ledninger av Distributør hetten. Mark Distributør base og motoren på samme sted, så du kan sette Distributør uten å måtte justere timing. Fjerne Distributør hold ned bolter, bruke riktig socket. Trekk distributør av hodet. Merke nye Distributør i stedet du merket gamle distributør.

• Coat O-ring for ny distributør med ren motorolje. Installere O-ring på Distributør bunnen. Linje cut-out av koblingen med linjen av bolig. Distributøren inn topplokk, sikre center flensen er stilt opp med bolt-hull i topplokk og match merkene er stilt opp. Sett, og fast boltene, hold ned.

• Koble tennpluggen ledningene, og plugg i strømledningene sele kontaktene. Installere luften renere slangen. Koble til negative batterikabelen.