Nnywellness.com

Hvordan redusere Diesel utslipp


Hvordan redusere Diesel utslipp

Redusere dieselmotor eksosutslipp er regjeringens innsats for å redusere virkningen av global oppvarming og forbedre miljøet. Eksosutslipp fra dieselmotorer årsaker luftforurensning og helseproblemer. Ifølge US Environmental Protection Agency leverer hver $1 på ren diesel ordninger rundt $13 i offentlig helsefordeler. EPA reduserer diesel utslipp gjennom regulering og støtte nye ren diesel-teknologi. Som et individ finnes det flere måter å redusere dieselmotor eksosutslipp fra kjøretøyet.

Instruksjoner

• Bruk lav-svovel diesel drivstoff istedet for vanlig diesel. Dette er en enkel og kostnadseffektiv måte å redusere utslipp av diesel. Lav svovel diesel gir mindre utslipp av sot og partikler og færre svoveloksider.

• Justere en diesel katalysator. Katalysatorer redusere diesel utslipp ved å endre den kjemiske sammensetningen av eksosen. Moderne diesel katalysatorer styre partikler og karbonmonoksid utslipp.

• Installere en diesel-felle enhet. Diesel feller filter eksosutslipp ved å fange den forurensning som forårsaker sot og partikler. Diesel-felle teknologi er dyrt og har blitt adoptert av noen kommersielle operatører.

• Installere denne ledig-reduksjon teknologi. Dette inkluderer alle enheter som reduserer behovet for dieselmotorer til inaktiv for lang varighet. Brukte inaktiv reduksjon enheter inkluderer automatiske motoren utkobling og batteridrevet aircondition systemer.