Nnywellness.com

Hvordan sende et analogt videosignal til en DVD-TU


Hovedformålet med en DVD-spiller er å spille DVD-plater og vise plate signalet på en TV-skjerm. DVD-signal sendes vanligvis digitalt til en TV ved hjelp av RCA-kabler. Hvis du har en DVD-spiller med RCA inngangene, kan du koble en analog audio/visuelle enhet til spilleren med hjelp av en RF-modulator.

Instruksjoner

• Koble en ende av koaksialkabelen til koaksial porten på enheten audiovisuelle.

• Koble den andre enden av koaksialkabelen til koaksial porten på RF-modulator.

• Koble en ende av RCA kabler til RCA-portene på RF-modulator.

• Koble den andre enden av RCA kabler til RCA inngangene på DVD-spilleren.

• Aktivere DVD-spiller og audiovisuelle enheten. Enheten vil nå sende et signal til DVD-spilleren via RF-modulator.