Nnywellness.com

Hvordan å legge vann til en traktor dekk


Hvordan å legge vann til en traktor dekk

Traktorer er utformet for å løfte og bære tunge laster, men noen ganger belastningen er tyngre enn traktoren som forårsaker det å være ubalansert. Dette er farlig fordi traktoren kan velte og forårsake alvorlige eiendom skader, eller skader deg selv eller andre. Fylle traktorer dekk med vann hjelper for å motvekt vekten ved å traktoren tyngre, og kan håndtere større laster med bedre trekkraft.

Instruksjoner

• Løft traktoren med en jack helt dekket er av bakken. Rotere dekk med hendene så ventilen stammen er på 12 o'clock posisjon.

• Fjerne ventilen stammen kjernen å la den luften ut av dekk.

• Tråd slutten av hageslange til den ene enden av vann fyll vedlegget. Sett dekk filler kortet på den andre enden av vann fyll vedlegget. Koble til ventilen stammen.

• Slå på vannforsyningen til slangen. Begynne å fylle dekket med vann. Burp dekk for å la komprimert luft ut. Fjerne dekk filler kortet fra ventilen stammen la ut og begynne å fylle igjen. Gjenta etter behov til vannet når ventilen stammen kjernen og begynner å overflyt.

• La det overflødige vannet strømmer ut av ventilen stammen og erstatte ventilen stammen kjernen. Fyll dekket resten av veien med luft til den når riktig trykk som indikert på sideveggen av dekket.