Nnywellness.com

Hvor å fastsette makt seter i en Ford Explorer


2002 til 2005 Ford oppdagelsesreisende seter er kjent for å ha et problem med bevegelse under akselerasjon og retardasjon. Denne bevegelsen kan være distraherende og aften farlig når på veien. Lese følgende tips om hvordan du utfører denne reparasjonen uten å måtte fjerne makt setene.

Instruksjoner

• Bestill sete Service klippet, del nummer 3L2Z - 78618D 46-AA.

• Plasser setet slik at du fritt kan få tilgang til alle fire skruene.

• Depower Supplemental Restraint System (SRS). Dette må gjøres før du utfører reparasjonen.

• Skru fire deksler av plass spor bolter slik at du har tilgang til bolter. Fjern skruene.

• Koble de elektriske kontaktene av setene. Plukke opp setet til du kan se bunnen av setet sporet.

• Installere ett sete spor spor samlingens høyre og kontroller at kategoriene er plassert i setet foran. Du kan installere en annen plass spor klipp spor samlingens venstre slik at kategoriene er plassert mot setet.

• Erstatte setet til den opprinnelige plasseringen. Når du er ferdig, installere de elektriske kontaktene. Skruen fire sete spor bolten dekker tilbake på bolter. Slå SRS på.

Tips og advarsler

  • Referer til 501-20B i brukerhåndboken Workshop for råd om hvordan å depower SRS hvis du har spørsmål om hvordan du gjør det riktig.
  • Negativ batterikabelen må kobles fra før du utfører denne fremgangsmåten.