Nnywellness.com

Hvordan sette en gjentakende påminnelse i en E71 kalender


Nokia E71 er en smarttelefon som inneholder en rekke funksjoner. Du kan for eksempel bruke enheten til å holde orden på dine daglige aktiviteter. Telefonen har en kalender som er tilgjengelig fra enhetens tastaturet. Hvis du har en regelmessig hendelse, kan du bruke enheten for å motta påminnelser på hver aktuelle dato. Når du legger til hendelsen i kalenderen, må du velge menyalternativene som definerer disse regelmessige påminnelser.

Instruksjoner

• Trykk "Enden" til enhetens Hjem-skjermen.

• Trykke "Kalender" på enhetens tastaturet. Det er knappen plassert umiddelbart til venstre for nøkkelen svart, rektangulær bla.

• Bla til en dato og velg "Alternativer" og "Nye oppføring."

• Angi emnet for møtet, begynne og sluttidspunkt og velge alternativet "Alarm" Angi en gjentakende alarm. Velg regelmessige hendelsen datoer og klokkeslett. Velg "Options" og "Send" for å lagre innførselen.