Nnywellness.com

Hvordan få GPS navigasjon på en iPhone


IPhone 3G, iPhone 3GS og iPhone 4 alle har en GPS-mottaker. Signalene fra GPS-satellittene brukes sammen med celle tårnene for å finne telefonens plassering, og programmer som innebygd kart-programmet kan bruke disse dataene gi veibeskrivelser til og fra telefonens gjeldende plassering. Før du kan bruke din Iphone's GPS navigere til et bestemt sted, må du først kontrollere at stedstjenester er aktivert for kart-programmet.

Instruksjoner

Aktivere stedstjenester

• Trykk på "Innstillinger"-ikonet for å åpne innstillingsmenyen for iPhone.

• Velg «General.»

• Åpne "Location Services"-menyen.

• Aktivere posisjonstjenester for kart-programmet.

Bruke GPS-navigasjon

• Åpne Maps-programmet på iPhone.

• Trykk "Søk" nederst på skjermen.

• Angi plasseringen du vil navigere til.

• Trykker du på kartnålen som tilsvarer ønsket reisemål.

• Trykk "retningene her."