Nnywellness.com

Feilsøke problemer med Digital kabel-TV


Feilsøke problemer med Digital kabel-TV

Hvis du får TV programmering via en digital kabel kilde, opplever ikke du mest sannsynlig problemer med tjenesten. Men hver gang en stund du kan finne audio/video-avspilling er ikke høye kvalitetsstandard du har kommet til å forvente eller digital kabel ikke selv gjengis på TVen. Du kan lett rette slike problemer med noen feilsøkingstrinn.

Instruksjoner

• Kontroller kabelen kjører både til kabelen mottakeren og ut av mottakeren. Hvis kabelen ikke er satt riktig inn i kabelen mottakeren, kommer du til å miste video- og lydkvalitet.

• Sjekk ut strømuttaket og kontroller surge protector strip (Hvis du bruker en) er "På". Koble kabelen mottakeren, og koble den til en annen stikkontakt hvis gjeldende uttaket ikke fungerer som den skal.

• Trykk på "Volume Up"-knappen på TVEN eksternt hvis du ikke hører lyd.

• Slå på TV og kontroller at du har riktige video innstillingen. Hvis du bruker RCA-kabler for å koble den digitale mottakeren til TVEN, må TVEN settes på "Video" (Trykk på "Sett inn"-knappen, deretter velger "Video"). Hvis bruker komponent-kabler, angi "Komponent" og hvis bruker en HDMI-kabel, sett den til "HDMI."

• Slå på digital kabel-mottaker. La mottakeren drevet ned i flere minutter. Hvile den og venter på å laste. Dette korrigerer ofte noen problemet du har med digital kabel.

• Se på digital kabel-mottaker for blinkende rødt lys. Ofte utfører en kabel-selskapet systemoppdateringer som hindrer deg i å få tilgang til TV. Dette varer bare et øyeblikk. Når det røde lyset forsvinner, kan du begynne å se på TV.

• Trykk på "TV" knappen på digital kabel eksternt hvis du vil styre TV. Uten å trykke på denne knappen, justerer ikke fjernkontrollen volumet eller slå på TVEN. For å justere stasjonen, trykk på «Kabel»-knappen på fjernkontrollen før du justerer stasjonen.

• Kontakt leverandøren av digital kabel hvis du fortsatt opplever problemer med mottakeren.