Nnywellness.com

Hva slags antenne må for en HDTV?


Hva slags antenne må for en HDTV?

Velge rett antennen motta høydefinisjons "over-the-air" TV, avhengig av din plassering. Jo lenger du er fra en viktigste HDTV sender, jo større antennen må du plukke opp sterke nok signaler til å få klare, stabile bilder på TVen.

Avstand

Hvis du bor innen 5 til 10 miles av en viktigste HDTV-senderen, kan innendørs Digitalboks antenne få tilfredsstillende signaler. For lengre rekkevidde mottak, må en utendørs rooftop antenne eller, i fjerntliggende områder, forsterket en ekstern antenne.

Sendere

Før du velger din HDTV antenne, bruke litt tid forskning nettet lokal tilgjengelighet av kanaler og plasseringen av nærliggende HDTV sendere. Hvis du kan plukke opp alle ønsket stasjoner fra en sender deretter Velg en enveis antenne. Hvis HDTV-kanaler kommer fra flere sendere på forskjellige steder vil så en multi retningsbestemt antenne motta flere stasjoner.

Frekvens

De fleste HDTV stasjoner kringkastes på UHF (Ultra høy frekvens) band, men noen bruker VHF (svært høy frekvens). Du kan kjøpe UHF, VHF eller dual-band antenner for å få maksimalt antall tilgjengelige kanaler.