Nnywellness.com

Hvordan Program en GM Keyless oppføring på en Oldsmobile


Hvordan Program en GM Keyless oppføring på en Oldsmobile

General Motors biler har en rekke keyless oppføring sendere, som kan programmeres med ulike programmering sekvenser. Oldsmobile kjøretøy kan ha sine fjernkontroller programmert bil sender i løpet av minutter bruke bare fjernkontrollen og tenningsnøkkelen for bilen. Programmering på din Oldsmobile kan gjøres med opptil fire fjernkontroller og fremgangsmåten kan også brukes til å omprogrammere fjernkontrollene hvis koder går tapt.

Instruksjoner

• Sitter i bilen førersete med fjernkontrollen og nøkkelen og lukke alle bilens dører.

• Setter nøkkelen i tenningen og fjerne den. Trykk og hold knappen "Lås opp" på førerens dør. Du må holde denne kategorien gjennom neste trinn også.

• Sette inn og fjerne nøkkelen fra tenningen to ganger i rask rekkefølge og slipp "Lås opp" kategorien døren etter fjerner nøkkelen for andre gang.

• Vent på bilen å avgi tre pipelyd lyder og trykk og hold låsen og låse opp knappene på fjernkontrollen for opptil 15 sekunder til bilen piper to ganger. Dette vil bety at programmeringen er fullført.

• Gjenta trinn fire opp til tre ganger å programmere noen ekstra fjernkontroller og fjerne nøkkelen fra tenningen når du er ferdig.