Nnywellness.com

Hvordan konvertere MPG?


Hvordan konvertere MPG?

Mens amerikanske forbrukere er mest kjent med bruk av miles per gallon (mpg) for å dømme drivstofforbruket, det er ikke tilfelle i land som bruker det metriske systemet. Det finnes flere forskjellige metoder å konvertere mpg til andre målenheter.

Konvertering til Storbritannia Gallons

En Imperial gallon tilsvarer ca 1,2 U.S. galle. Multipliser standardantallet med 1,2 for Imperial konvertering. For eksempel, skulle en bil å oppnå 10 miles per gallon reise 12 miles per Imperial gallon.

Konvertering til kilometer per Liter

En gallon er 3,88 liter. En mil tilsvarer 1.61 kilometer. Først Multipliser miles reist av 1,61 finne kilometer reiste. Deretter multiplisere gallons fortært av 3.88 å finne liter brukes. Bruker disse ligninger, en bil reiser 10 miles per gallon ville være reiser 16,1 kilometer for hver 3,88 liter drivstoff forbrukes, eller 4.15 kilometer per liter.

Standard notasjon

Mange land bruke liter per 100 kilometer som standard notasjon for drivstofforbruk. Du finner dette nummeret, ta den endelige tall oppnådd i del 2 (kilometer per liter) og dele tallet i 100. Bruker 10 mpg eksempel igjen (4.15 kpl), det ville resultere i en konvertert figur av 24,1 (100/4.15) liter per 100 kilometer.