Nnywellness.com

Hvordan velge en digitale TV-antennen for mottak


Hvordan velge en digitale TV-antennen for mottak

Hvis du vil spare penger på månedsavdraget på TV, kan du velge bort digital kabel og satellitt og bare henge fast med en digital TV-antenne. Dette plukker opp de lokale stasjonene, som PBS, FOX, ABC, NBC og CBS (pluss eller minus noen stasjoner, avhengig av plasseringen). Men for å få forskjellige stasjoner, trenger du å justere den digitale TV-antennen for best signalmottak.

Instruksjoner

• Koble den digitale antennen til digital-TV. Kjøre coaxial kabelen fra baksiden av enheten til "In"-porten på TV-system.

• Plugge antennen inn i en lokal stikkontakt. Mange digitale TV-antenner kobles til en stikkontakt for å øke resepsjonen. Plassere antennen fra alle store metallobjekter, som disse gjenspeiler mottak fra antennen.

• Slå antennen og endre TV en ønsket stasjon.

• Forleng antennen for å øke resepsjonen radius helt. På drevet antenner er du justere mengden strøm antennen mottar. Øke dette til TV-bildet kommer i beste.

• Juster antennen fra venstre til høyre for å øke mottak av antennen. Nøyaktig plassering av antennen skal variere, avhengig av stasjonen og det gjeldende stedet.