Nnywellness.com

Hvordan du kobler en datamaskin til en Digital TV med VGA-kontakt eller en S-Video med lyd


Hvordan du kobler en datamaskin til en Digital TV med VGA-kontakt eller en S-Video med lyd

Mange datamaskiner og bærbare datamaskiner er utstyrt med en 15-hullskontakt video graphics array (VGA) kobling for å henge opp en ekstern skjerm. Denne kontakten kan også kobles med digital-TV via en adapterkabel. Digitale TV-apparater er utstyrt med ulike porter for å koble en rekke video-utstyr. S-video-kontakten på baksiden av TVEN kan brukes til å koble en adapter til maskinen.

Instruksjoner

• Den brede kanten inn i den ene enden av VGAkabelen med toppen av videoporten på datamaskinen og stikk støpselet rett på porten. Sikre tilkoblingen ved å vri den lille bolten på hver side av klokken.

• Koble den andre enden av kabelen til VGA-kontakten på kortet på samme måte.

• Juster de fire trådene i pluggen på en ende av S-videokabelen med hullene i kortet, og koble pluggen på den andre enden til kontakten merket "S-video-på baksiden av digital-TV.

• Slå på TV og trykk på "Input"-knappen på settets fjernkontrollen flere ganger etter hverandre til datamaskinen skjermbildet vises.

Tips og advarsler

  • Slå av alt utstyr før du kobler videokabler og kortet.