Nnywellness.com

Tilbakestille en olje-lys på en Chevrolet-Truck


Tilbakestille en olje-lys på en Chevrolet-Truck

General Motors olje liv Monitor System første dukket opp i GM lastebiler i 2000 modellår. Systemet måler gjenværende levetid motorens motorolje basert på flere faktorer, inkludert antall motoren starter, miles drevet for fungerer temperatur og antall timer for denne operasjonen. Olje liv Monitor System bestemmer intervallene mellom olje endringer basert på driftsforhold. Du bør tilbakestille olje lyset å starte et serviceintervall når du bytter olje.

Instruksjoner

• Slå tenningsnøkkelen til "på" posisjon.

• Trykke ned gasspedalen tre ganger til gulvet i rask rekkefølge i fem sekunder. Deaktivere tenningsnøkkelen og vent i ti sekunder.

• Slå tenningsnøkkelen til "Start" posisjon, og start motoren. Olje liv skjerm systemet er tilbakestilt.

Tips og advarsler

  • General Motors kjøretøy utstyrt med førerens Information Center viser den gjenværende levetiden som en prosentdel. Trykk på "Drivstoff"-knappen på rattet eller instrumentpanelet til de resterende olje liv andelen vises. For å tilbakestille olje liv skjermen, trykk på "Velg" knappen og hold den olje gjenværende tilbakestiller og viser 100 prosent.