Nnywellness.com

Hvordan å trekke bremsen trommene i 1995 Dodge campingvogn


Fjerne bremsen trommene fra baksiden av 1995 Dodge campingvognen vil tillate deg tilgang bremseskoene, maskinvare og inspisere trommelen selv. Bremsetromler brukes bare på baksiden av campingvognen, og hvis erstatning er nødvendig, trommer og andre komponenter i systemet er tilgjengelig fra de fleste store deler forhandlere eller gjennom Dodge forhandlernettverket.

Instruksjoner

• Løsne det lug vanskelige problemer på bakhjulene av bilen med en lug skiftenøkkel. Ta ikke det lug vanskelige problemer av stenderne ennå, eller hjulet støtter kanskje ikke riktig van.

• Plasser en knekt under midten av bakakselen, og heve van til både bakre dekk er av bakken. Posisjon et sett Jack står under aksel på utenbordsmotor kanten i hver ende. Senk jack til van hviler på tribunene.

• Fjern det lug vanskelige problemer fra hjulet stenderne og trekke hjulet og dekket av van. Hvis du drar både trommer, gjenta på motsatt side.

• Inspisere hjulet stenderne der de passerer gjennom trommelen. I noen tilfeller vil det være en låsing ring på en av stenderne. Lirke ringen løs med en flat skrutrekker, og kaste den.

• Forstå trommelen på tre klokken og 9 o'clock stillinger, og dra det rett mot deg. Gjenta prosessen på motsatt side.