Nnywellness.com

Sende en melding til en Intel-telefon


Tekstene er tekstmeldinger sendes og mottas på mobiltelefonen eller mobil enhet. Tekstmeldinger er en nyttig måte å kommunisere med noen når du ikke snakker til dem, for eksempel når du er i et møte eller en overfylt sted. Du kan sende en tekstmelding til noen mobiltelefonnummer. Om mottakere får meldingen, avhenger av planen deres mobiltelefon service.

Instruksjoner

• Slå på og vende åpne telefonen.

• Velg "Tekstmeldinger," "Meldinger" eller "Send en tekst" på telefonen. Ordlyden og knappene varierer fra telefon til telefon. Velg en ny melding.

• Skriv inn antall Intel telefonen som du vil sende meldingen. Skriv inn meldingen ved hjelp av tastaturet. Trykk på send-knappen. Meldingen sendes.