Nnywellness.com

Hvordan koble & Program TV for en TOSLINK-tilkobling


Hvordan koble & Program TV for en TOSLINK-tilkobling

Toslink er en digital optisk forbindelse til å overføre lydsignaler fra én enhet til en annen. Navnet er en forkortet versjon av "Toshiba Link," etter selskapet som utviklet formatet. Toslink-kabler har en distinkt formet plugg på hver ende som kobler til samsvarende inndata og utgangene på to komponenter, for eksempel fra en Blu-ray-spilleren til en TV. Programmering TV for en Toslink-tilkobling er bare et spørsmål om aktivering av porten på TV oppsettmenyen.

Instruksjoner

• Slå av strømmen til TVEN og kilde lydenheten.

• Koble pluggen på hver ende av Toslink-kabelen fra utgangen på kildeenheten til inngang vanligvis merket "Optiske" på baksiden av TVEN. Skyv hver plugg rett i.

• Slå på strømmen til TVEN.

• Trykk "Meny" på TV-fjernkontrollen til "Innstillinger," bruke pil ned-tasten for å utheve lydalternativer. Velg optisk lyd inn alternativene. Ordlyden kan variere, avhengig av TV-modell.