Nnywellness.com

Hvor å låse opp Truflat RCA TV


RCA Truflat TV-apparater er i stand til å låse knappene på frontpanelet blokkerer innhold foreldrene vil ikke at deres barn å se. Hvis du vil deaktivere Foreldrekontroll, kan du slå dem av TVs menysystemet. Avhengig av hva slags lock er aktivert, fungerer ikke på meny-tasten på forsiden. Hvis "Meny" er deaktivert, må bruke en fjernkontroll til å deaktivere låsen.

Instruksjoner

• Trykk på "Meny" for å gå til hovedmenyen. Hvis knappen "Meny" på TV ikke reagerer, bruk "Meny"-tasten på fjernkontrollen.

• Bla til "Parental Controls" og åpne menyen. Hvis du ikke ser sperrefunksjonen på hovedmenyen, sjekk under "Spesielle" eller "Kanal" menyene.

• Angi ditt passord hvis du har sperrefunksjonen aktivert. Hvis du ikke har angitt en kode, er standardkoden "0000."

• Angi "Kanal Blocking" og "Front Panel Lock" av.

Tips og advarsler

  • Hvis nøkkelen "Meny" på TV er låst og du har mistet den opprinnelige fjernkontrollen, kjøpe en universell fjernkontroll.
  • Noen TVer ringe knapp Lås "Child Lock."