Nnywellness.com

Hvordan erstatte en 2000 Honda Accord O2 sensoren


Hvordan erstatte en 2000 Honda Accord O2 sensoren

Oksygen sensoren i 2000 Honda Accord - ofte kalt det O2 sensor - styrer bilens utslipp. Sensoren er ansvarlig for å regulere utslipp ved å kontrollere mengden av uforbrente oksygen i eksos. Når O2 sensoren ikke virker som det skal, vil Accord kjøre omtrent og oppleve dårlig drivstofforbruket. For å unngå sviktende en utslipp test, erstatte O2 sensoren umiddelbart.

Instruksjoner

• Plasser Accord i "Park" og tillate Honda avkjøles i ti minutter. Dette gjør at komponentene å kjøle samtidig la dem varm å berøre, som er det beste scenariet for å erstatte O2 sensoren.

• Åpne panseret for Accord og Finn sensoren på passasjeren side av Honda, direkte på eksosmanifoilen. Sensoren ser ut som en hvit gummi plugg.

• Bruk en pipenøkkel sammen med en oksygen sensor socket for å løsne sensoren. Slå skiftenøkkelen mot klokken og fortsette å løsne sensoren før den kan fjernes. Trekk sensoren malplassert og kaste den.

• Sette inn en erstatning O2 sensor i stedet på manifolden og skyv den på plass. Sensoren settes på plass; du hører et klikk forteller deg det er sikkert. Lukke panseret for Accord.