Nnywellness.com

Hvordan sette inn i en iHome


Hvordan sette inn i en iHome

IHome elektronikk gjør en rekke iPod, iPad og iPhone "dockingstasjoner" og klokkeradio som spiller av lyd fra Apple enheten gjennom et sett med høyttalere. De fleste iHome-enheter har en LCD-klokkevisning som viser tid, dato og viser ulike indikasjon ikoner. Du kan manuelt angi datoen for iHome enheten Hvis innstillingene oppdaget fra Apple enheten er feil.

Instruksjoner

• Hold knappen "Klokke" på baksiden av din iHome i noen sekunder. Tiden begynner å blinke på LCD-displayet.

• Trykk "Venstre" eller "Riktig" pilknappene på iHome å fremme klokken frem eller tilbake, om nødvendig. Trykk "Klokke" når du er ferdig. Året blinker på displayet.

• Trykk eller hold "Left" eller "Riktig" ønsket år vises. Trykk "klokke." Inn måned og dato blinker på displayet.

• Trykke eller holde "Left" eller "Rett" til riktig dato og måned vises. Trykk "klokke." IHome piper to ganger, bekrefter innstillingene.