Nnywellness.com

Hvordan setter jeg den Samsung E370 på lydløs?


Hvordan setter jeg den Samsung E370 på lydløs?

Samsung E370 tilbyr en forhåndsinnstilt profil som stillhet telefonen med vibrasjon bare for innkommende anrop, varsler og strøm på/av. Denne "Stille" modus kan er en av seks forhåndsdefinerte profiler og raskt aktivert og deaktivert ved hjelp av et tastatur snarvei.

Instruksjoner

• Naviger til telefonens menymodus og åpne "Innstillinger"-menyen.

• Velg "Profil"-menyen.

• Velg "Stille" profilen. Telefonen er nå forstummet.

• Bruk vanlige snarveien aktivere "Stille" modus ved å trykke og holde "#"-tasten i ca 1 sekund. Dette er en annen metode for å plassere telefonen i "Stille" modus.

• Deaktiver "Stille" modus ved å trykke og holde "#"-tasten i ca 1 sekund.

Tips og advarsler

  • Alarmen vil fortsatt høres mens telefonen er i "Stille" modus.