Nnywellness.com

Slik viser du en widescreen-TV


Slik viser du en widescreen-TV

Mange flatskjerm- eller plasma-TV er bredskjerm. En widescreen-visning på TV kan du se hele bildet uten noe kuttet ut av skjermen, som forbedrer visning av filmer og viser. Visningsfunksjonene widescreen-TV krever sette TVEN i widescreen.

Instruksjoner

• Slå på TVEN.

• Klikk på "Settings"-knappen på fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen ikke har en "Settings"-knappen, velg knappen "Meny" og deretter flytte til alternativet innstillinger.

• Velg visning eller skjermen. Ordlyden kan variere for TVEN. Alternativet skjermen lar brukeren sette TV visningsalternativer. Widescreen TV er vanligvis satt til én bestemt widescreen-visning, men vanligvis har et par forskjellige visningsalternativer. En ikke-widescreen-TV kan ha muligheten til å vise i widescreen. Justere alternativer for visning i henhold til alternativene som er tilgjengelige på TV og foretrukne widescreen-innstillinger. Widescreen TV kan eliminere den svarte boksen på toppen og bunnen helt samtidig visning som widescreen. Noen TV som ikke er en widescreen-TV kan sette den til widescreen, men vil ha boksene på toppen og bunnen.

• Velg "OK" om nødvendig. Se på bildet og sikre TV brukt bred-skjermen.