Nnywellness.com

Bruke en Ohm Meter på en bil


Ohmmeters brukes til å måle motstand nivåer av elektriske kretser. En krets med for mye motstand resultere senere i elektrisk feil hvis venstre ubehandlet. Ohmmeters kan brukes til å måle motstanden i en bilmotor på samme måte som du kan bruke dem på en annen krets. Kontroller alltid at bilen er deaktivert før du starter testing. Bil motstandstrinn vil variere etter modell, og du bør spørre produsenten hva en vanlig motstand lesing ville være for spesifikke bilen.

Instruksjoner

• Koble både rødt og svart sonden til ohmmeter. Berør enden av to sonder sammen til null i ohmmeter.

• Koble røde sonden til positiv terminalen til bilen motoren. Denne terminalen har et plusstegn.

• Knytte svart sonden til den negative terminalen på bilen motoren, så ta note av lese som kommer opp på ohmmeter. Den negative terminalen vil ha et minustegn. Hvis motstand lesing er høyere enn det produsenten anbefaler, ta bilen til en ekspert for vedlikehold.