Nnywellness.com

Hvordan konvertere Miles Per Gallon miles Per liter


Hvis du må endre drivstoff effektivitet data fra miles per gallon (mpg) til miles per liter (mpl), nå for kalkulatoren. Du må kanskje gjøre dette når du kjøper en europeisk bil (bensin er solgt per liter i land som Storbritannia) eller sammenlignet drivstoff effektivitet mellom europeiske og amerikanske biler.

Liter kan også være å foretrekke enheter som skal brukes ved beregning av dine utslipp fra å kjøre. Stochiometry, vitenskapen om beregning av massene fra kjemiske reaksjoner, bruker gram for enheter. Liter er volumetriske tilsvarende 1 kg av vann. Gasslov bruker også gram (massen) og liter (volum).

Instruksjoner

• Døyt ned mpg dataene du ønsker for å konvertere til mpl.

• Ta en kalkulator.

• Konvertere ved hjelp av følgende formel: 1 gallon = 3,785 liter. Derfor 1 liter = 0.2642 gallon.

• Følg denne enkle formelen:

1 mile 0.2642 gallon--------- x ----------------1 gallon 1 liter

• Avbryt ut gallon enheter. Så er 1 mil per gallon lik 0.264 mil per liter. En gjennomsnittlig kompakt i USA blir rundt 24 mpg. Hvis du bruker formelen over, er dette 6.34 mpl.