Nnywellness.com

Slik tester en S8550 Transistor


En transistor er en elektronisk komponent som forsterker og endrer signaler i kretser. Transistorer har tre leder: en base, en samler og en sender. S8550 er en silicon transistor som har lav og en høy strøm. Det er vanlig i bil lyd programmer, spesielt Bilstereo Forsterkere. Hvis forsterkeren fungerer ikke og transistoren er mistenkt, kan det bli testet med en digital multimeter.

Instruksjoner

• Angi transistoren på flatt underlag og identifisere fører. Hvis transistoren ligger ansiktet, basen blir ledelsen helt til venstre, kollektoren blir midten ledelsen og emitter vil bli ledet til høyre.

• Aktivere multimeter og sett den til diode-prøven måte.

• Sted positiv måleren føre til transistoren base og negative meter føre til emitter. Bytt fører med base og emitter. Måleren skal vise kontinuitet i bare én retning; Hvis det viser kontinuitet i begge retninger eller ingen kontinuitet, transistoren er dårlig.

• Den positive og negative til basen og negative ledelsen til samleren og deretter omvendt testen fører. Måleren bør lese kontinuitet i bare én retning; Hvis det viser kontinuitet i begge retninger eller ingen kontinuitet, transistoren er dårlig.

• Positiv måleren føre til samleren og negative måleren føre til emitter og deretter vende måleren fører rundt. Det skal ingen kontinuitet i begge retninger; Hvis det er kontinuitet, er transistoren dårlig.