Nnywellness.com

Bruke en LG mobiltelefon


LG er et selskap som produserer alt fra TV til mobiltelefoner. Mobiltelefoner laget av LG er tilgjengelig for alle større trådløs selskaper, som AT & T, Sprint og Verizon. Selv om det er en rekke ulike LG mobiltelefoner tilgjengelig, mest arbeid på samme måte, så hvis du vet hvordan fungerer en LG telefon, du kan finne ut hvordan å arbeide noen annen LG mobiltelefon.

Instruksjoner

• Trykk på "Power"-knappen for å aktivere LG telefonen. For noen telefonmodeller er knappen "Makt" også på "Send"-knappen.

• Velg ikonet "Kontakter" fra menyen. Hvis du har en standard Vend telefonen må du bruke knappene retningspil navigere i "Kontakter"-listen, og trykk på "Send" eller "OK"-knappen. Hvis du har en berøringsskjerm telefon kan du bare trykke på "Kontakter"-ikonet med fingeren.

• Trykk navnet på personen du vil ringe. Å finne den person trykk opp eller pil ned på vende telefon eller bla opp eller ned med fingeren på berøringsskjermen. Stopp på personen og klikk på "Send"-knappen eller trykk navnet på kontakten med berøringsskjermen. Telefonsamtalen er nå gjort.

• Trykk på "End"-knappen for å avslutte den samtalen.

• Legge til en kontakt ved å returnere til de "kontaktene" og bla opp til du finner "Legg til kontakt." Når valgt skrive inn navnet på kontakten, etterfulgt av nummeret. Lagre kontakten og lagres på telefonen.

• Velg "Text" og deretter som "Kontakter" Velg en person du vil sende en tekst. Skriv ut meldingen og enten klikker "OK"-knappen, eller velg "Send" på berøringsskjermen.

• Slå av telefonen ved å holde nede "Power". I et øyeblikk skal på startskjermen blinker av og vise den tjenesteleverandøren navnet. Noen øyeblikk senere som cellen LG mobiltelefon skal slå.