Nnywellness.com

Hvordan Program en Philips eksterne RC19041001 med koder


Philips RC19041001 fjernkontrollen er en universell fjernkontroll som opprinnelig ble levert med mer enn 30 forskjellige Philips TV modeller. Denne fjernkontrollen kan programmeres til å kontrollere forskjellige elektroniske enheter ved hjelp av enhetskoder. Enhetskoder tresifrede tall som svarer til produsenten av en gitt elektronisk enhet. Bruker enhetskoder, har du muligheten til å programmere din Philips ekstern til kontroll kabelbokser, satellitt-mottakere, videospillere og CD-spillere.

Instruksjoner

• Slå opp enhetskoder for elektroniske enheten du prøver å kontrollere med ditt Philips ekstern. Se "Ressurser" for en link til en brukerhåndbok som inneholder enhetskoder.

• Endre "TV/VCR/ACC" bryteren på venstre side av fjernkontrollen for å stemme overens med enhetstypen du programmerer. Sett bryteren i stillingen "ACC" Hvis du prøver å kontrollere enhver enhet enn en Videospiller.

• Trykk på "VCR/Record"-knappen. Denne er plassert over og mellom knappene "1" og "2" på nummeret tastaturet på fjernkontrollen.

• Trykk på "Auto Sound"-knappen på fjernkontrollen for Philips. Dette er nær øverste venstre side på fjernkontrollen og er merket "Auto lyd."

• Angi 3-sifret enhetskoden bruke nummeret tastaturet på din Philips ekstern.

• Trykk på "Power"-knappen øverst i Philips ekstern og enheten du prøver å programmet skal slå.