Nnywellness.com

Hvordan sette opp en DVD-boks & Vcr/Dvd-spiller


Hvordan sette opp en DVD-boks & Vcr/Dvd-spiller

Du må følge en litt annen prosess å koble og definere en DVD spilleren for enn du ville følge når du kobler en VCR/DVD spilleren kombinasjon boks. Prosedyren for å opprette en DVD-spiller er den samme selv om TVen er også koblet til kabel, satellitt eller digital omformer. Men hvis du konfigurerer en VCR/DVD spilleren boks, prosessen varierer litt avhengig av om du kobler denne boksen for å bare TV, kabel eller satellitt og TV, eller digital omformer boksen og TV.

Instruksjoner

Sette opp en DVD-spiller

• Slå av TVen før du gjør din ledningen tilkoblinger.

• Plugg din RCA-lyd og video ledninger til RCA-utgangene på baksiden av DVD-spilleren. Matche fargen på ledningen spissen til fargen på jack - rød til rød, hvit til hvit og gul til gul. Koble den andre enden av disse ledninger til en av RCA-kontaktene på TVen. Igjen, matche fargen på ledningen spissen til fargen på kontakten.

• Støpselet DVD spilleren strømadapteren i en elektrisk stikkontakt. Slå på DVD-spiller og TV.

• Bruk knappen "Input" på TVens fjernkontroll for å angi kanalen innspill til samme inngangen brukes til å koble DVD-spilleren til TV. Hvis din fjernkontroll ikke har en "Input" knapp, sjekk TV brukerhåndboken for å lære hvordan å endre kanalen inngang på TVEN. Hvis tilkoblingene er gjort riktig, bør du se DVD-spillerens logo på TV-skjermen når riktig kanal inndata angis. Du må restarte din kanal innspill til broadcast TV kanal input når du vil gå tilbake til å se TV-programmer.

Sette opp en VCR/DVD-spiller

• Slå av TVen (som din kabel eller digital omformer boksen hvis nødvendig) før kabeltilkoblingene.

• Skru ene enden på koaksialkabelen til coaxial utgang nodule på baksiden av VCR/DVD-spilleren. Skru den andre enden av denne kabelen til den koaksial inngang nodule på baksiden av TVen.

• HVIS DU HAR KABEL, SATELLITT ELLER EN DIGITAL OMFORMER BOKSSkruen eller koble til TV-antennen til koaksial inngang nodule på baksiden av VCR/DVD-spilleren.

HVIS DU HAR KABEL ELLER SATELLITT TVSkruen eller koble kabel- eller satellitt-wire til koaksial inngang nodule på baksiden av Videospilleren / DVD-spiller.

HVIS DU HAR EN DIGITAL SKJULTERE BOKS PÅ TVENSkruen eller plugg den andre enden av koaksialkabelen kommer fra digital omformer for utdataene i den koaksial inngang nodule på baksiden av VCR/DVD-spilleren.

• Slå på TV og Videospiller/DVD-spiller til å teste dine forbindelser. Hvis tilkoblingene er god, burde du se hva spiller på TVEN (med mindre du har et VHS tape spille) hvis VCR/DVD spilleren settes til VCR siden; eller DVD starter skjermen hvis VCR/DVD spilleren settes til siden DVD.