Nnywellness.com

Hvordan bytter jeg den indikatorlampen i en Panasonic PT 43 LCD bak projeksjon TV?


Bakside-prosjektering fjernsyn eiere vil til slutt måtte erstatte indikatorlampen som en del av settets generelt vedlikehold. Installere en ny lampe på din Panasonic PT-43 serien vil bakside-prosjektering fjernsyn sikre at du har det klareste, klareste bildet mulig. Selv om du ikke er en elektro ingeniør, kan du erstatte lampen med liten innsats.

Instruksjoner

• Trykk på "Power"-knappen på TV. Vent til den røde lampen slutter å blinke, og trekk ut strømledningen fra stikkontakten. La TV kjøle minst en time før du fortsetter.

• Grab frontpanelet på TV og fjerne den ved å trekke det mot deg.

• Løsne lampe dekke skruen med en stjernetrekker. Ta av lampe-dekselet.

• Løsne lampe enhet skruen med Phillips-skrutrekker, så hold lampen enheten og trekke det sakte ut av projeksjon skjermen.

• Sett inn den nye lampe enheten, sørge for at du sette den i riktig retning. Trykk på lampe enhet håndtaket slik at du satte det inn riktig.

• Sette skruen i lampe enheten. Sett på lampe-dekselet og sette inn skruen. Sett tilbake dekselet foran ved å skyve det i TV til du hører et klikk. Koble strømledningen til stikkontakten.