Nnywellness.com

Hvordan setter jeg radiostasjoner i en 1994 Mercedes Benz C220?


Noen mennesker finne sine kjøretøy radioer forvirrende og vanskelig å navigere gjennom. Men er de fleste lager radioer enkel å programmere og nyte. Selv på luksusbiler som Mercedes Benz C220 er radioen grensesnitt enkelt nok for nesten alle å mestre. Hvis du kjører denne eller en lignende kjøretøy, lære å programmere radioen slik at du kan rulle gjennom dine favorittstasjoner mens bak rattet.

Instruksjoner

• Velg knappen merket "Radio" å bytte til FM radio-modus.

• Bruk enten venstre eller høyre pilknappene til å bla gjennom stasjoner til du finner en som du ønsker å lagre. Du kan også bruke talltastaturet til å finne en stasjon.

• Trykk og hold et tall på det numeriske tastaturet du leder et lydsignal. Piper indikerer at du har lagret aktuell stasjon nummeret på tastaturet som du trykket. Gjenta dette for opptil seks forskjellige stasjoner.

• Velg knappen merket "Radio" til radio står i AM frekvens. Gjenta trinn 2 og 3 for å programmere AM stasjoner.

• Velg hver stasjon du programmet slik det er lagret riktig.