Nnywellness.com

Hvor nøyaktig er en GPS-enhet?


Hvor nøyaktig er en GPS-enhet?

En GPS-enhet mottar navigasjons data fra Global Positioning System satellitter. Nøyaktigheten er avhengig av flere faktorer, inkludert hindringer satellitter som trær og bygninger; nærhet til militære installasjoner, atmosfæriske forhold og enhetstypen som brukes.

Nøyaktighet

Garmin, en ledende produsent av GPS-utstyr, rapporterer at moderne enhetene har en nøyaktighet på opptil 15 meter - omtrent 50 feet. Dette er tilstrekkelig for mange formål som generell navigering, men det er utilstrekkelig for applikasjoner som navigere en rakett, pilotering et fly eller kartlegging byggets mye. Imidlertid finnes det måter å forbedre dataene for bedre nøyaktighet.

Assistert GPS

Assistert GPS bruker trådløse nettverk som mobiltårn supplere satellittdata for å øke nøyaktigheten. Nøyaktigheten kan bli sterkt forbedret når en GPS-enhet kan finne sin posisjon i forhold til både en fast plassering og satellitter som sender data. Som assistert systemet utvikler seg, blir enda større nøyaktighet.

Differensiell GPS

Differensiell GPS bruker fast steder for å justere data for å øke nøyaktigheten enda mer til mindre enn en meter. Federal Aviation Administration og Forsvarsdepartementet har utviklet et sofistikert differensial system for å hjelpe fly og militære applikasjoner. Deres system er vanligvis ikke tilgjengelig for den gjennomsnittlige brukeren.