Nnywellness.com

Hvordan du hekte en PlayStation 2 til en Orion TV


Hvordan du hekte en PlayStation 2 til en Orion TV

Orion fjernsynsapparater funksjonen ulike lyd-video-innganger for tilkobling av en rekke enheter, inkludert en PlayStation 2-spillkonsoll. PS2 kommer med en tilkoblingskabel som har en proprietær plugg på den ene enden til hekte med spillkonsoll og tre kompositt AV plugger på den andre for å feste til Orion TV. Definere PS2 på Orion bør ta mindre enn fem minutter.

Instruksjoner

• Sett rektangulære pluggen i den ene enden av PS2-kabelen til porten på baksiden av det gaming konsollen.

• Sett inn røde, hvite og gule pluggene på den andre enden av kablene i en rekke AV kontaktene på baksiden av Orion TV. Kontaktene på en Orion TV ligger i nedre høyre hjørne.

• Koble DC pluggen til kontakten på baksiden av PS2 og plugg den andre enden til en stikkontakt.

• Slå på PS2 og TV, og trykk på "Input"-knappen på fjernkontrollen Orion gjentatte ganger til PS2 bildet vises på skjermen.

Tips og advarsler

  • Trekke opp en PS2 til en Orion TV er ikke forskjellig fra å koble spillsystemet til andre typer TV med komposittkabel innganger.
  • Plugg i AV-kabler for PlayStation 2 og TV før du kobler elektrisitet.