Nnywellness.com

Feilsøke en Sansa 250


Sansa e250 er en bærbar musikkspiller produsert av SanDisk. E250 lar deg spille musikk og vise videoklipp og bilder. Som mange andre datamaskin enheter, over tid kan minnet på Sansa MP3-spilleren bli overbelastes. Feilsøk spilleren, må du tilbakestille enheten, nytt sete batteriet eller endre batteriet helt.

Instruksjoner

Tilbakestille

• Trykk og hold nede knappen "/ på/meny" på Sansa e250 spiller i omtrent 15 til 20 sekunder.

• Utgivelsen av Power/meny-tasten.

• Trykk og hold nede den makt/meny-tasten for å slå tilbake på enheten.

Nytt sete batteriet

• Snu Sansa e250 og Fjern batteridekselet. Ta ut batteriet.

• Koble musikkspilleren til datamaskinen med bruk av en USB-ledning. Kontroller at enheten slås på.

• Koble tilkoblingen til datamaskinen og finne batteriet terminal inne i batterirommet.

• Bekreft at musikkspillerens kontakter berører batteri terminalene.

• Sett inn batteriet tilbake i enheten og trykk "/ på/meny" til makten tilbake på enheten.

Endre batteriet

• Snu Sansa e250 og Fjern batteridekselet. Ta ut batteriet.

• Sett inn et oppladbart Li-ion-batteri i batterirommet. Koble batteridekselet.

• Trykk "/ på/meny" til makten tilbake på enheten.