Nnywellness.com

Hvordan lage arbeidet mitt LinkStick på Samsung TV


Samsung LinkStick er en Wi-Fi-tilkobling for Samsung TV. Den lar TV for å vise nyheter, vær og lager beskjed. Du kan også bruke det til å streame filmer via Netflix og musikk gjennom Pandora Internet Radio. Noen TVer kan få tilgang til Internett-funksjonene som Facebook, Twitter og nettsurfing. Før du kan bruke din LinkStick, må du sette opp Internett-tilkoblingen på TVEN.

Instruksjoner

• Koble til LinkStick til TV-ens USB-porten.

• Klikk "Ja" Hvis du koblet til LinkStick mens TV var på. Hvis TVEN er av, slå den på.

• Trykk på "Menu"-knappen på fjernkontrollen, og åpne "Setup"-menyen. Endre "Nettverk" til "Trådløs."

• Gå tilbake til "Setup"-menyen og velg "Trådløst nettverksoppsett."

• Åpne "Access Point Velg" og TV viser en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

• Merk det trådløse nettverket og trykk "Enter"-knappen på fjernkontrollen.

• Angi tilgangsnøkkelen som sikkerhet for trådløsnettverket ditt hvis bedt om. Bruk av skjermtastaturet til brev og knappene på fjernkontrollen for tall. Trykk den blå knappen på fjernkontrollen når du er ferdig.

• Slår TVEN og slå den på igjen.