Nnywellness.com

Hvor å endre klokken i Sprint helten


Hvor å endre klokken i Sprint helten

Oppdatere klokken på telefonen kan hjelpe deg jevnere overgang til å være i en annen tidssone når du reiser. Telefonen kan automatisk justere dato og klokkeslett når du endrer tidssoner. Men kan de fleste smarttelefoner også du manuelt stille klokken til en annen dato og tid. Manuelt endre klokken på HTC Hero må deaktivere automatisk modus og redigere innstillingene for telefonen klokke app.

Instruksjoner

• Trykk "Klokke" på startskjermbildet. Velg kategorien "Verdensklokke" og trykk "Meny."

• Trykk "Innstillinger" og velg "Lokaltid innstillinger."

• Uncheck "Automatisk" bokse med.

• Trykk "Angi dato" og bruke rullehjulet til å tilpasse datoen. Trykk "Gjort."

• Trykk "Velg tidssone" og velg ønsket tidssone fra listen.

• Trykk "Stille tid" og bruke rullehjulet justere tiden. Trykk "Gjort."

• Velg "Bruk 24-timers formatet" veksle mellom 12- og 24-timers tidsformat.

• Trykk "Velg datoformat", og velg ønsket datoformatet. Merk at Droid gjelder også det valgte formatet vekkerklokken.