Nnywellness.com

Hva er RF-kabel?


En RF-kabel er en spesialisert montering av elektrisk ledning for bruk med radiofrekvens (RF) signaler. Den brukes i overføring og mottak av radio, TV, radar og mobiltelefon systemer.

Radiofrekvens (RF)

Radiofrekvenser er de som kan overføres gjennom rommet av elektromagnetiske bølger. Den nøyaktige definisjonen varierer, men er generelt enige om å omfatte en rekke ca 500 kilohertz (500 tusen sykluser per sekund) til mer enn 100 gigahertz (100 milliarder sykluser per sekund).

Elektriske kabler

En elektrisk kabel er en overføring linje og tilknyttede koblinger laget for å gjennomføre elektrisk energi.

RF-kabel

En RF-kabel er en som er utformet for bruk med radiofrekvensen signaler. Det er vanligvis koaksial, om sammen ledere eller skjermet par vridd flaten for lavere frekvens programmer kunne også vurderes i denne kategorien.

Konstruksjon

En typisk koaksialkabel har en kobberlederen atskilt fra et flettet skjold av polyetylen eller tilsvarende plast dielektrisk og dekket i en holdbar PVC-kappe. Alle elementer som deler en felles aksial midtlinjen. Koaksial kabler er laget med nøyaktige dimensjoner og uniform materialer.

Ytelse

Koaksial RF-kabler gir et bestemt karakteristiske impedans. Dette sikrer kablene sammenlignes for electronic system for maksimal overføring og minimum refleksjon av signaler i grensesnittene. Den øvre grensen av brukbare frekvenser for beste RF kablene er ca 20 gigahertz.