Nnywellness.com

Koble en TV til Linux


Koble datamaskinen med Linux operativsystem til TVEN, kan du se filene på datamaskinen på en større skjerm enn skjermen siden TV er mer enn sannsynlig større enn skjermen. Du kan gjøre dette skje ved å trekke opp noen eksterne kabler til portene på datamaskinen og TVen. Det er ingen maskinvare eller spesielle verktøy for å kjøpe. Hele prosessen tar mindre enn fem minutter.

Instruksjoner

• Koble S-videokabelen. Se innsiden av S-video plugg. Legg merke til at de øverste tilkoblingene er sitter tettere sammen enn bunnen-tilkoblinger, så du må ha pluggen vender riktig vei med porten. Slå pluggen for å matche porten og sett pluggen inn i S-video-porten på datamaskinen. Koble den andre enden av S-video til S-video-til-RCA-skjermkort.

• Koble den gule video RCA-kabelen til den gule RCA-video inngang på baksiden av TVEN. RCA video pluggen er den samme på alle sider og være plugget uten hensyn. Koble den andre enden av video RCA til RCA videoinngang for S-video-til-RCA videokortet.

• Trykk på en av knappene på fjernkontrollen: "Video," "TV/Video" eller "Input". Fjernkontrollen vil bare ha en av de nevnte knappene fordi de alle har samme funksjon, men er vanligvis merket forskjellig på ulike fjernkontroller. Skyve denne knappen bytter TV for å vise hva er koblet til RCA-video inngang; i dette tilfellet vises skjermen.