Nnywellness.com

Bruke Bluetooth på Motorola L6


Du kan bruke din Motorola L6 med en Bluetooth-hodesettet eller andre Bluetooth utstyrt enhet som en datamaskin eller PDA. For å bruk L6 med en Bluetooth-enhet, må du koble telefonen med enheten. Når enhetene er koblet, vil de koble automatisk når de er i 33 fot av hverandre.

Instruksjoner

• Trykk på meny-tasten og åpne "Innstillinger."

• Velge "Forbindelse" og klikk "Bluetooth-tilkobling."

• Åpne "Setup" og klikk "Makt." Endre innstillingen til "På".

• Angi enheten du prøver å par i oppdagbar modus. Metoden varierer av enheten. For de fleste Bluetooth-hodetelefoner, makt hodesettet av, og slå den tilbake på og holde strømknappen til LED-indikatoren blir solid.

• Klikk "Tilbake" på telefonen til du kommer til "Bluetooth Link" menyen.

• Velg "Handsfree" og åpne "Ser For enheter."

• Velg enheten du vil kople til din L6, og trykk på "Velg".

• Skriv inn Bluetooth-tilgangsnøkkelen. For hodetelefoner er tilgangsnøkkelen vanligvis 0000 eller 1234. For andre Bluetooth-enheter, kan du se i håndboken som fulgte med enheten.

Tips og advarsler

  • Slå av Bluetooth når du ikke bruker Bluetooth-enheten. Forlate Bluetooth på tømmer batteriet raskere.