Nnywellness.com

Hvordan produseres syntetisk olje?


Mange ganger syntetisk olje forveksles som menneskeskapt, når det faktisk er basert fra olje som kommer fra bakken. Gjennom kjemiske endringer og tilsetningsstoffer konverteres olje til typen olje som har kalt syntetiske.

Råolje

Råolje er samlet fra jorden ved hjelp av en oljerigg. Noe av oljen er raffinert til bruk for smøring.

Hydro-sprengning

Gjennom en prosess som kalles hydro-sprengning, molekyler i olje er depolarized og urenheter er eliminert. Molekylær endring er det som gir oljen sin syntetiske klassifisering.

Tilsetningsstoffer

Etter hydro-sprengning, tilsetningsstoffer er satt inn i renset olje lage smørende egenskaper produsenten ønsker.