Nnywellness.com

Bruke en Y-kabel på utdata fra en CD-spiller


Hvis du vil øke lyd ut av CD-spilleren i stedet for å lytte til musikken via hodetelefoner, kan du koble CD-spilleren til høyttalere, som typen du finner på en lydmottaker. Men siden CD-spilleren har bare en enkelt hodetelefonutgang, må du koble dem til en Y-kabel. Dette er fordi audiomottakeren krever en RCA-tilkobling med to forskjellige kabler.

Instruksjoner

• Plugg den 3,5 millimeter enden av Y-kabelen til hodetelefonkontakten på CD-spilleren. Dette ser ut som spissen av din hodetelefoner kabel.

• Koble RCA endene av Y-kabelen til "Lyd inn"-porten på en lydmottaker. Legg merke til portnummeret hvis det er flere "lyd inn" porter.

• Slå på CD-spilleren og audiomottakeren. Angi audiomottakeren spille innholdet fra porten du har Y-kabelen som er koblet.

• Trykk "Spille" på CD-spilleren å høre musikk spiller gjennom høyttalere på audiomottakeren.