Nnywellness.com

Hvordan installere brems sko og trommelbremser


Hvordan installere brems sko og trommelbremser

En viktig sikkerhetskomponent på bilen er oppbremsing systemet. Som tiden går og miles legge opp, vil bremsene slites ned og må erstattes. Bremsene på bakhjulene mange biler er trommelbremser. Trommelbremser er en type bremsesystem som bremseklossene er inne en trommel som er montert på rattet. Når bremsene er engasjert, trykker bremseklossene ut mot innsiden av trommelen. Erstatte bremseskoene og trommelbremser er en vedlikehold oppgave som du kan gjøre selv på en dag.

Instruksjoner

• Rengjør hjul med brems vask. Bruk vernebriller og hansker fordi smuss på hjulet kan inneholde asbest fra bremseklossene.

• Smør stedene hvor bremseskoene kobler til hjulet med ikke-tørking silisium brems smøremiddel. Plass nye bremseskoene på samlingen hjulet.

• Fest fjærbelastet holderne på hjulet for å holde bremseskoene på plass mens du installerer innstilt armen.

• Installere innstilt-arm våren, innstilt kabel og brems sko kilder.

• Fest kabelen innstilt til innstilt armen.

• Installere brems trommelen på samlingen hjulet.

• Legge dekk tilbake på samlingen hjulet og fest den med lug skiftenøkkelen.

Tips og advarsler

  • Når bilen er opp på jack, må du kontrollere at du har en murstein eller stykke slagg blokk på begge sider av fremre dekk for å hindre at bilen ruller av kontakten mens du arbeider på den.