Nnywellness.com

Hvordan du justerer Sony projeksjon TV


Hvordan du justerer Sony projeksjon TV

Over de siste årene, har Sony flyttet fra produksjon av projeksjon TVer. Dette er fordi projeksjon sett er større enn LCD eller plasma og ofte ikke produsere den samme bildekvaliteten. Imidlertid projeksjon TVer laget av Sony TV-selskapet er fortsatt i bruk, og hvis du har dette settet du trenger å vite hvordan du justerer innstillingene for å få best mulig lyd- og signal.

Instruksjoner

• Slå på Sony projeksjon TV og trykk på "Menu"-knappen på enhetens fjernkontroll.

• Velge "Bilde" eller "Audio", avhengig av hvilket område du vil justere.

• Trykk knappen retningspil over alternativet du vil justere. Når du bruker bildet valg, kan du justere lysstyrken (den generelle lysstyrken i TV), "Nyanse" (Dette kontrollerer de røde og grønne nivåene av TV) eller fargetemperaturen (hvordan blå bildet er). Velg alternativet, og trykk "Enter"-knappen. Dette bringer opp kontrollene for det valgte alternativet.

• Skyv retningsbestemt piltastene venstre eller høyre for å øke eller redusere innstillingen. Når du er god på innstillingene, trykke "OK" for å godta endringen

• Utføre de samme innstillingene med alternativene "Lyd". Lyd redigeringsalternativene er "Diskant," "Bass" og "Balanse". Diskant kontroller for høyere audio frekvenser av TV, mens bassen styrer de lave lydfrekvensene.