Nnywellness.com

Hvor å slukke en prisme Alarm


Geo prismer ble produsert mellom 1989 og 2002. Mens sub-kompakte bilen ikke kom med en alarmsystem, hadde de nyere modellene alarmer som en tilleggsfunksjon. Hvis din prisme har en alarm på det, er det viktig å vite hvor å betjene den slik at armen og avvæpne den ved behov.

Instruksjoner

• Når alarmen begynner å høres, Trykk Lås opp på din keyless oppføring-tasten fob. Trykke på knappen stumfilmepoken alarm, slå av støy og lysene.

• Åpne døren og bruk tenningsnøkkelen for å starte bilen. Starte bilen med de viktige slår alarmen helt.

• Når du skal aktivere alarmen, gå ut av bilen og lukke døren. Deretter trykk og hold på låseknappen på din keyless oppføring-tasten fob. Når du hører alarmen høres når, er alarmen riktig stilt.

Tips og advarsler

  • Hvis du mister din keyless oppføring-tasten fob, deaktiverer låse døren med tasten bil alarm.